SUS

IMG_1949

Uppföljning sker kontinuerligt, i alla rehabiliteringsinsatser finansierade av FINSAM, både av verksamheter och av brukare i insatser.
SUS är en förkortning av ”sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet”. Syftet med systemet är att underlätta lokal, regional och nationell uppföljning av samverkan samt ge möjlighet att kunna leda och styra inom ramen för samverkan. De uppgifter som registreras in i SUS används även för att återrapportera till departement och regering, vanligtvis två gånger om året.